Advokatbyrån grundades år 2005 av advokat Lottie Adding som även är innehavare av advokatbyrån.

Advokatbyrån tillhandahåller främst tjänster inom humanjuridik vilket ofta innebär att vi arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer. Vi arbetar med brottmål, skadeståndsrätt, familjerätt, socialrätt, försäkringsrätt samt asylrätt. Alla som arbetar på byrån har ett genuint intresse och engagemang vad gäller bemötandet av människor i utsatta situationer och vi har lång erfarenhet av att bemöta barn och unga. Vi har stor förståelse för ungas situation och rättigheter. Vi har ett pedagogiskt och empatiskt bemötande av unga klienter och sätter hög vikt vid barnperspektivet. Advokatbyrån bistår klienter från olika kulturer och vi tillgodoser naturligtvis behov av tolk.

Advokatbyrån bedriver sin verksamhet från representativa lokaler i Täby Centrum, dit man kan ta sig snabbt och enkelt med Roslagsbanan eller med buss. Väljer man bilen så finns det gott om parkeringsplatser. Vi har också ett mottagningskontor på Nybrogatan 34 i Stockholm.

Kontakta oss

Contact Us