Lottie Adding

Lottie Adding

Advokat, Innehavare

Lottie Adding studerade juridik vid Stockholms Universitet och blev jur kand 1994. Mellan åren 1994 och 2004 arbetade Lottie som biträdande jurist på advokatbyråer med humanjuridisk inriktning. Lottie blev advokat år 2004 och 2005 startade Lottie sin egen verksamhet, som idag har utvecklats till Adding Advice Advokatbyrå AB. Lottie Adding arbetar med brottmål och tar främst uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon arbetar även med familjerätt och personskadereglering. Lottie Adding åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål och asylärenden.

E-post: lottie@addingadvice.se
Telefon: 08-473 72 09