Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i din försäkring. För de flesta hemförsäkringar gäller en självrisk på ca 20 %.

Rättsskydd innebär som huvudregel att din försäkring kan finansiera stor del av dina kostnader för ett ombud som företräder dig i ditt ärende. Villkoren för rättsskydd varierar mellan olika försäkringsbolag och det är därför viktigt att se vad som gäller för just din försäkring.

Vi hjälper gärna till med att ansöka om rättsskydd så att du får möjlighet att utnyttja detta.

Rättshjälp

Om du av någon anledning inte kan använda dig av rättsskyddet i din försäkring kan du ändå vara berättigad till rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten delvis står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet. Rättshjälpen är en social skyddslagstiftning som skall hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Den som har rättshjälp betalar en rättshjälpsavgift som fastställs med en viss procentsats av kostnaderna, beroende på vilken inkomst man har.